Tarieven zee- en luchtvracht 4e kwartaal 2021

Terug naar overzicht

De Covid-19 pandemie lijkt in veel Europese landen momenteel enigszins onder controle maar in de rest van de wereld kampen we nog steeds met enorme uitdagingen die zijn weerslag hebben op de internationale logistiek. De sector kampt nu al bijna 2 jaar met  alsmaar stijgende tarieven en niet ophoudende vertragingen en capaciteitsproblemen. Het einde is helaas nog niet in zicht en er wordt zelfs gesproken over een nooit eerder geziene algehele malaise in het internationaal transport.

Hoewel de wereldhandel floreert en de order boeken van de meeste bedrijven vol zitten kampen we met enorme tekorten aan grondstoffen en halffabricaten, onvoldoende transport capaciteiten en ook nog een uiterst krappe arbeidsmarkt.

Deze ontwikkeling heeft helaas tot gevolg dat het momenteel vrijwel onmogelijk is om vaste tarieven met een bepaalde geldigheid af te geven. Daarom hebben wij besloten ook voor het 4e kwartaal 2021 geen nieuwe tarieven sheets at te geven. De basistarieven van het 1e en 2e kwartaal 2021 blijven gelden en de fluctuaties worden opgevangen door toeslagen in de vorm van een PSS, GRI of Corona toeslag.

Onze klanten vragen om marktinzichten en daarom hebben wij geprobeerd een redelijk overzicht van de huidige marktontwikkelingen binnen ons servicepakket te geven.

Zeevracht

  • Import Azië

De tarieven voor de import van volle containers uit China en Zuid Oost Azië naar Europa zijn inmiddels tot rond de USD 16.000,00 per 40ft container gestegen. Voor de komende 4 tot 6 weken worden op dit moment geen verdere verhogingen verwacht. De oorzaken hiervoor hebben wij al veelvuldig uitgelegd in eerdere brieven en nieuwsbulletins, op onze website www.intervracht.nl vindt u er meer over. Zoals u inmiddels van ons gewend bent vangen wij de tarief-schommelingen op met onze variabele PSS-toeslag.  

  • Noord-Amerika export FCL

Op de Noord Atlantische vaarroutes zien we de laatste maanden een substantiële stijging van de tarieven, zeevrachten zijn in veel gevallen meer dan verdubbeld, soms zelfs verdrievoudigd. Helaas worden er in Q4 verdere verhogingen verwacht. Daarom kunnen wij momenteel geen vaste tarieven voor volle containers naar Amerika afgeven, maar zullen wij u een tarief op aanvraag verstrekken.

  • Noord-Amerika export LCL

Voor de routes (via Canada) naar Chicago hebben rederijen de laatste maanden  fors hogere tarieven en toeslagen doorgevoerd. Dit heeft ook een substantieel effect op onze zeevracht LCL-tarieven naar de VS. Deze tariefstijgingen hebben wij in een aparte GRI toeslag in onze tarieven verwerkt.

  • Overige vaargebieden

Voor de overige vaargebieden waarop wij actief zijn zoals o.a. het Midden-Oosten, Zuid-Amerika en Australië zien we ook aanzienlijke tariefstijgingen, ook hier zullen tarieven op aanvraag worden verstrekt.

  • Capaciteit, transit tijden en Premium tarief

Voor vrijwel alle vaargebieden geldt een beperkte capaciteit en is het aan te raden uw boekingen tijdig door te geven en rekening te houden met langere transit tijden dan normaal. Op bepaalde vaargebieden is de wachttijd om aan boord te komen soms meerdere weken. Alleen als de verlader bereid is een fors Premium tarief bovenop het reeds hogere tarief te betalen worden er door de rederijen nog garanties gegeven om aan boord te komen. U moet dan denken aan toeslagen van USD 1.500,00 tot USD 2.500,00 per container voor de export naar Amerika.

Luchtvracht

De tarieven voor luchtvrachtzendingen zijn nog steeds ongekend hoog en onvoorspelbaar. Mogelijkheden en tarieven variëren per week, soms zelfs per dag en wij proberen de enorme schommelingen door variabele toeslagen op te vangen. Aan deze situatie zal in het 4e kwartaal 2021 nog niet veel veranderen.

Voor Amerika import is er in Q3 een nieuwe “export screening fee” van USD 0,18 per kg ingevoerd die wij volgens uitgave aan al onze klanten zullen moeten doorbelasten. De luchtvracht afhandeling op de meeste grote Amerikaanse luchthavens zoals JFK of ORD blijft onverminderd chaotisch.

Toeslagen

De ondertussen bekende toeslagen voor brandstof (BAF, LSSC, FSC), valutarisico’s (CAF) en security (SSC, ISPS) zullen wij zoals altijd volgens uitgave aan u doorbelasten. Daar waar mogelijk hebben wij toeslagen samengevoegd om het aantal offerte- en facturatie lijnen te beperken. De brandstoftoeslagen zitten momenteel weer behoorlijk in de lift door de hoge olieprijzen.

Toeslagen als gevolg van de Corona crisis worden voor alle vaargebieden volgens uitgave doorbelast.

Terug naar overzicht
+31 (0)88 3190430
info@intervracht.nl