Tarieven zee- en luchtvracht 4e kwartaal 2020

Terug naar overzicht
Tarieven zee- en luchtvracht 4e kwartaal 2020

Graag informeren wij onze relaties aan het begin van ieder nieuw kwartaal over de ontwikkelingen van de tarieven zee- en luchtvracht binnen ons dienstenpakket. Door de huidige Corona crisis zal het ook in het 4e kwartaal van 2020 niet eenvoudig zijn om vaste tarieven af te geven. Desondanks hebben wij geprobeerd een redelijk overzicht van de huidige ontwikkelingen te geven.

Zeevracht

Import Azië
De tarieven voor de import van volle containers uit China laten een substantiele opwaartse trend zien, mede veroorzaakt door de maatregelen die rederijen hebben genomen om prijsverval verder te beperken door o.a. het instrument van varen zonder lading (“blanc sailings”) in te zetten. Zoals u inmiddels van ons gewend bent vangen wij de tariefschommelingen op middels onze PSS toeslag, die in het 4e kwartaal van 2020 positief (plus) zal zijn t.o.v. januari 2020.

Noord-Amerika
Daarentegen lijken de tarieven op de Noord Atlantische vaarroutes wat te stabiliseren of zelfs licht te dalen. Dit geldt helaas niet voor alle bestemmingen. Voor onze wekelijkse zee-groupage lijn naar Chicago hebben wij een minimale GRI aanpassing voor 4e kwartaal moeten doorvoeren.

Overige vaargebieden
Voor andere vaargebieden zoals het Midden en Verre Oosten zijn er geen substantiele wijzigingen, maar ruimte blijft uiterst krap, met name richting Australie is er veel congestie.

Luchtvracht

Zoals u weet wordt het merendeel van vracht door de lucht met passagiersvliegtuigen vervoerd en deze staan nog steeds grotendeels aan de grond door de wereldwijde Covid-19 crisis met alle gevolgen van dien.De tarieven voor luchtvracht zendingen zijn dan ook ongekend hoog en het is vrijwel onmogelijk om hier vaste tarieven voor af te geven. Mogelijkheden en tarieven variëren per week, soms zelfs per dag, en wij proberen de enorme schommelingen door variabele toeslagen op te vangen. Aan deze situatie zal in het 4e kwartaal 2020 nog niet veel veranderen.

Toeslagen

De ondertussen bekende toeslagen voor brandstof (BAF, LSSC, FSC), valuta risico’s (CAF) en security (SSC, ISPS) zullen wij zoals altijd volgens uitgave aan u doorbelasten. Daar waar mogelijk hebben wij toeslagen samengevoegd om het aantal offerte- en facturatie lijnen te beperken. Toeslagen als gevolg van de Corona crisis worden voor alle vaargebieden volgens uitgave doorbelast.

Terug naar overzicht
+31 (0)88 3190430
info@intervracht.nl