Tarieven zee- en luchtvracht 3e kwartaal 2022

Terug naar overzicht
Tarieven zee- en luchtvracht 3e kwartaal 2022

In het afgelopen kwartaal heeft de oorlog in Oekraïne en de daarmee samenhangende energie crisis veel impact gehad op ons dagelijks leven. Dit had en heeft nog steeds grote gevolgen voor de internationale logistiek.

Daarnaast is ook de Covid-19 pandemie helaas nog steeds van invloed op onze business. Met name het “zero tolerance” beleid in China heeft impact op de looptijden en de enorme vertragingen voor de import uit Azië van de laatste maanden hebben voor een groot deel hiermee te maken.

Wereldwijd blijven er op ons vakgebied nog steeds enorme uitdagingen, de expeditie sector kampt nu al ruim 2 jaar met capaciteitsproblemen, vertragingen en hoge tarieven. Daar komt nu de krapte op de arbeidsmarkt bij, die zijn weerslag heeft op onze groei mogelijkheden en flexibiliteit.

Door de bovenstaande ontwikkelingen zal het ook in het 3e kwartaal van 2022 niet mogelijk zijn om vaste tarieven af te geven. Desondanks hebben wij geprobeerd een redelijk overzicht van de huidige marktontwikkelingen te geven.

Zeevracht

  • Ocean Import Azië

De tarieven voor de import van volle containers uit China en Zuid Oost Azië naar Europa zijn in het 2e kwartaal substantieel gedaald. Insiders voorspellen een verdere daling de komende maanden maar zekerheid kan op dit moment niemand geven, voorzichtigheid is dus geboden. Zoals u inmiddels van ons gewend bent vangen wij de tarief-schommelingen op met onze variabele PSS-toeslag.

  •  Ocean export Noord-Amerika

Op de Noord Atlantische vaarroutes hebben wij de afgelopen 2 jaar een substantiële stijging van de tarieven gezien. Het lijkt er momenteel op dat de stijgingen op dit moment wat tot rust komen maar ook hier blijft de onzekerheid groot en zijn capaciteiten nog steeds uiterst krap. Daarom kunnen wij momenteel geen vaste tarieven voor volle containers naar Amerika afgeven, maar zullen wij u een tarief op aanvraag verstrekken. Voor onze wekelijkse LCL containers naar New York en Chicago is blijft de eerder ingezet GRI van toepassing. 
  • Capaciteit en transit tijden

Voor vrijwel alle vaargebieden geldt een beperkte capaciteit en is het aan te raden uw boekingen tijdig door te geven en rekening te houden met langere transit tijden dan normaal. Op bepaalde vaargebieden is de wachttijd om aan boord te komen soms meerdere weken. Met name naar Noord Amerika zijn de wachttijden om een container te boeken enorm opgelopen en kun je zonder vaste afspraken niet meer rekenen op eerder gewende looptijden.

Luchtvracht

De tarieven voor luchtvracht zendingen zijn nog steeds ongekend hoog en onvoorspelbaar. Mogelijkheden en tarieven variëren per week, soms zelfs per dag en wij proberen de enorme schommelingen door variabele toeslagen op te vangen. Aan deze situatie zal in het 3e kwartaal 2022 helaas weinig veranderen.

Wegvervoer

De tarieven voor wegvervoeractiviteiten in Nederland en Europa zijn fors gestegen in 2022, veroorzaakt door de aanhoudende capaciteitsproblemen en fors hogere loon- en brandstofkosten. Voor Q3, 2022 verwachten wij dat de druk op de markt ongekend hoog zal blijven. Wij adviseren om rekening te houden met een langere boekingstijd vooraf en vertragingen onderweg, de onvoorspelbaarheid blijft een groot probleem.

Toeslagen

De ondertussen bekende toeslagen voor brandstof (BAF, LSSC, FSC), valutarisico’s (CAF) en security (SSC, ISPS) zullen wij zoals altijd volgens uitgave aan u doorbelasten. De brandstoftoeslagen zitten momenteel weer behoorlijk in de lift door de hoge olieprijzen. We zien de (her)invoering van substantiële brandstof toeslagen momenteel wereldwijd aan de orde. Toeslagen als gevolg van de Covid-19 crisis worden voor alle vaargebieden volgens uitgave doorbelast.

Mocht u verdere uitleg willen neemt u dan gerust contact met ons op en blijft u vooral ook onze nieuwsberichten op de website www.intervracht.nl volgen.

Terug naar overzicht
+31 (0)88 3190430
info@intervracht.nl