Tarieven zee- en luchtvracht 3e kwartaal 2021

Terug naar overzicht
Tarieven zee- en luchtvracht 3e kwartaal 2021

De Covid-19 pandemie lijkt in veel landen momenteel gelukkig onder controle maar de logistieke uitdagingen van het afgelopen jaar gaan onverminderd door. Sterker nog, het lijkt er momenteel op alsof we in een enorme stroomversnelling terecht zijn gekomen van alsmaar stijgende tarieven en niet ophoudende vertragingen en capaciteitsproblemen.

De wereldhandel floreert en er is nog steeds een enorm tekort aan ruimte op containerschepen en aan boord van (vracht)vliegtuigen. De capaciteitsproblemen voor zowel zeevracht als luchtvracht, maar ook de tariefstijgingen voor met name de import uit Azië maar ook de export naar Noord-Amerika zijn ongekend en hebben inmiddels extreme hoogtes bereikt. Het einde van deze ontwikkeling is nog steeds niet in zicht en experts verwachten een stabilisatie op zijn vroegst in Q2, 2022.

Een dergelijke ontwikkeling hebben we nooit eerder gezien, het is momenteel vrijwel onmogelijk om tarieven met een bepaalde geldigheid af te geven. Daarom hebben wij besloten voor het 3e kwartaal 2021 geen nieuwe tarieven sheets at te geven. De basis tarieven van het 1e en 2e kwartaal 2021 blijven gelden en de fluctuaties worden opgevangen door toeslagen in de vorm van een PSS, GRI of Corona toeslag.

Onze klanten vragen om marktinzichten en daarom hebben wij geprobeerd een redelijk overzicht van de huidige marktontwikkelingen te geven.

Zeevracht

  • Import Azië

De tarieven voor de import van volle containers uit China en Zuid Oost Azië naar Europa zijn inmiddels tot rond de USD 15.000,00 per 40ft container gestegen en er worden verdere stijgingen verwacht. De oorzaken hiervoor hebben wij al veelvuldig uitgelegd in eerdere brieven en nieuwsbulletins, op onze website www.intervracht.nl vindt u er meer over. Zoals u inmiddels van ons gewend bent vangen wij de tarief-schommelingen op met onze variabele PSS-toeslag.

  • Noord-Amerika export FCL

Op de Noord Atlantische vaarroutes zien we de laatste maanden een verdubbeling van de tarieven en ook hier worden verdere verhogingen in Q3 verwacht. Afhankelijk van het vaargebied worden er tariefsverhogingen van USD 500,00 tot USD 1.000,00 per TEU verwacht. Daarom kunnen wij momenteel geen vaste tarieven voor volle containers naar Amerika afgeven, maar zullen wij u een tarief op aanvraag verstrekken.

  • Noord-Amerika export LCL

Voor de routes (via Canada) naar Chicago hebben rederijen dit jaar fors hogere tarieven en toeslagen doorgevoerd. Dit heeft ook een substantieel effect op onze zeevracht LCL-tarieven naar de VS. Deze tariefstijgingen hebben wij in een aparte GRI toeslag in onze tarieven verwerkt.

  • Overige vaargebieden

Voor de overige vaargebieden waarop wij actief zijn zoals o.a. het Midden-Oosten, Zuid-Amerika en Australië zien we ook behoorlijke tariefstijgingen, ook hier zullen tarieven op aanvraag worden verstrekt.

  • Capaciteit, transit tijden en Premium tarief

Voor vrijwel alle vaargebieden geldt een beperkte capaciteit en is het aan te raden uw boekingen tijdig door te geven en rekening te houden met langere transit tijden dan normaal. Op bepaalde vaargebieden is de wachttijd om aan boord te komen soms meerdere weken. Alleen als de verlader bereid is een fors Premium tarief bovenop het reeds hogere tarief te betalen worden er nog garanties gegeven om aan boord te komen. U moet dan denken aan toeslagen van USD 1.500,00 tot USD 2.500,00 per container voor Amerika export en USD 5.000,00 per container voor China import, afhankelijk van het type container en de eindbestemming.

Luchtvracht

De tarieven voor luchtvrachtzendingen zijn nog steeds ongekend hoog en onvoorspelbaar. Mogelijkheden en tarieven variëren per week, soms zelfs per dag, en wij proberen de enorme schommelingen door variabele toeslagen op te vangen. Aan deze situatie zal in het 3e kwartaal 2021 nog niet veel veranderen.
Voor Amerika import is er een nieuwe “export screening fee” van USD 0,18 per kg ingevoerd die wij volgens uitgave aan al onze klanten zullen moeten doorbelasten.

Toeslagen

De ondertussen bekende toeslagen voor brandstof (BAF, LSSC, FSC), valutarisico’s (CAF) en security (SSC, ISPS) zullen wij zoals altijd volgens uitgave aan u doorbelasten. Daar waar mogelijk hebben wij toeslagen samengevoegd om het aantal offerte- en facturatie lijnen te beperken. De brandstoftoeslagen zitten momenteel weer behoorlijk in de lift door de hoge olieprijzen.
Toeslagen als gevolg van de Corona crisis worden voor alle vaargebieden volgens uitgave doorbelast.

Terug naar overzicht
+31 (0)88 3190430
info@intervracht.nl