Tarieven zee- en luchtvracht 3e kwartaal 2020

Terug naar overzicht
Tarieven zee- en luchtvracht 3e kwartaal 2020

Graag informeren wij onze relaties aan het begin van ieder nieuw kwartaal over de ontwikkelingen van de tarieven zee- en luchtvracht binnen ons dienstenpakket. Door de huidige Corona crisis zal het ook in het 3e kwartaal van 2020 niet eenvoudig zijn om vaste tarieven af te geven.

Zeevracht

Import Azië
De tarieven voor de import van volle containers uit China laten een opwaartse trend zien, mede veroorzaakt door de maatregelen die rederijen hebben genomen om prijsverval verder te beperken door o.a. het instrument van zg. “blanc sailings” in te zetten. Zoals u inmiddels van ons gewend bent vangen wij de tariefschommelingen op middels onze PSS toeslag, die ondanks deze ontwikkeling nog steeds negatief is t.o.v. januari 2020.

Noord-Amerika
Daarentegen lijken de tarieven op de Noord Atlantische vaarroutes wat te stabiliseren of zelfs licht te dalen. Voor onze wekelijkse zee-groupage lijn naar Chicago hebben wij derhalve de GRI van Q2 kunnen halveren. Voor andere vaargebieden zoals het Midden en Verre Oosten geldt dit niet en stijgen de tarieven soms fors. De schepen zitten vol door capaciteitsverlaging en rederijen maken daar gebruik van en verhogen de tarieven voor het 3e kwartaal 2020 substantieel.

Luchtvracht

Zoals u weet wordt het merendeel van vracht door de lucht met passagiersvliegtuigen vervoerd en deze staan nog steeds grotendeels aan de grond met alle gevolgen van dien.
De tarieven voor luchtvracht zendingen zijn dan ook ongekend hoog en het is vrijwel onmogelijk om hier vaste tarieven voor af te geven. Mogelijkheden en tarieven variëren per week en wij proberen de enorme schommelingen door variabele toeslagen op te vangen. Aan deze situatie zal in het 3e kwartaal 2020 nog niet veel veranderen.

Toeslagen

De ondertussen bekende toeslagen voor brandstof (BAF, LSSC, FSC), valuta risico’s (CAF) en security (SSC, ISPS) zullen wij zoals altijd volgens uitgave aan u doorbelasten. Daar waar mogelijk hebben wij toeslagen samengevoegd om het aantal offerte- en facturatie lijnen te beperken. Toeslagen als gevolg van de Corona crisis worden voor alle vaargebieden volgens uitgave doorbelast.

Terug naar overzicht
+31 (0)88 3190430
info@intervracht.nl