Tarieven zee- en luchtvracht 2e kwartaal 2022

Terug naar overzicht

In het afgelopen kwartaal heeft de vreselijke oorlog in Oekraïne veel impact gehad op ons dagelijks leven. Dit heeft uiteraard ook gevolgen voor de logistiek. Over dit onderwerp hebben wij op 2 maart jl. enige informatie op onze website geplaatst.

De ontwikkeling van de Covid-19 pandemie is helaas nog steeds van invloed op onze business. Veel landen hebben de Corona maatregelen teruggeschroefd, maar het aantal besmettingen in de wereld blijft maar oplopen. China voert nog steeds een rigide beleid ten aanzien van Covid met lock downs in Shenzhen en Hong Kong de laatste weken en nu in Shanghai.

Wereldwijd zijn er op dit gebied nog steeds enorme uitdagingen die zijn weerslag hebben op de internationale logistiek. De sector kampt nu al meer dan 2 jaar met alsmaar stijgende tarieven en niet ophoudende vertragingen en capaciteitsproblemen.

Door de bovenstaande ontwikkelingen zal het ook in het 2e kwartaal van 2022 niet mogelijk zijn om vaste tarieven af te geven. Desondanks hebben wij geprobeerd een redelijk overzicht van de huidige marktontwikkelingen te geven.

Zeevracht

  • Ocean Import Azië 

De tarieven voor de import van volle containers uit China en Zuid Oost Azië naar Europa dalen op dit moment enigszins. Insiders  voorspellen echter dat dit maar van korte duur zal zijn en de tarieven vanaf eind april weer een opwaartse trend zullen laten zien.

Zoals u inmiddels van ons gewend bent vangen wij de tarief-schommelingen op met onze variabele PSS-toeslag.  

  •  Ocean export Noord-Amerika

Op de Noord Atlantische vaarroutes zien we de laatste maanden een substantiële stijging van de tarieven, zeevrachten zijn in veel gevallen meer dan verdubbeld, soms zelfs verdrievoudigd. Ook in Q2, 2022 verwachten wij verdere verhogingen. Daarom kunnen wij momenteel geen vaste tarieven voor volle containers naar Amerika afgeven, maar zullen wij u een tarief op aanvraag verstrekken. Voor onze wekelijkse groupage containers naar New York en Chicago zullen wij per 1 april 2022 een GRI toeslag opnieuw invoeren.

  • Overige vaargebieden

Voor de overige vaargebieden waarop wij actief zijn zoals o.a. het Midden-Oosten, Zuid-Amerika en Australië zien we ook aanzienlijke tariefstijgingen, ook hier zullen tarieven op aanvraag worden verstrekt.

  • Capaciteit en transit tijden

Voor vrijwel alle vaargebieden geldt een beperkte capaciteit en is het aan te raden uw boekingen tijdig door te geven en rekening te houden met langere transit tijden dan normaal. Op bepaalde vaargebieden is de wachttijd om aan boord te komen soms meerdere weken. Met name naar Noord Amerika zijn de wachttijden om een container te boeken enorm opgelopen.

Luchtvracht

De tarieven voor luchtvracht zendingen zijn nog steeds ongekend hoog en onvoorspelbaar. Mogelijkheden en tarieven variëren per week, soms zelfs per dag en wij proberen de enorme schommelingen door variabele toeslagen op te vangen. Aan deze situatie zal in het 2e kwartaal 2022 helaas weinig veranderen.

Wegvervoer

De tarieven voor wegvervoeractiviteiten in Nederland en Europa zijn fors gestegen in 2022, veroorzaakt door capaciteitsproblemen en hogere kosten. Voor Q2 verwachten wij dat de druk op de markt ongekend hoog zal blijven. 

Toeslagen

De ondertussen bekende toeslagen voor brandstof (BAF, LSSC, FSC), valutarisico’s (CAF) en security (SSC, ISPS) zullen wij zoals altijd volgens uitgave aan u doorbelasten. De brandstoftoeslagen zitten momenteel weer behoorlijk in de lift door de hoge olieprijzen. We zien de (her)invoering van substantiële brandstof toeslagen momenteel wereldwijd aan de orde.

Toeslagen als gevolg van de Covid-19 crisis worden voor alle vaargebieden volgens uitgave doorbelast.

Mocht u verdere uitleg willen neemt u dan gerust contact met ons op en blijft u vooral ook onze nieuwsberichten op de website www.intervracht.nl volgen.

Terug naar overzicht
+31 (0)88 3190430
info@intervracht.nl