Tarieven zee- en luchtvracht 2e kwartaal 2021

Terug naar overzicht
Tarieven zee- en luchtvracht 2e kwartaal 2021

De Covid-19 pandemie houdt ons nog steeds stevig in de greep. In de afgelopen periode is wereldwijd gestart met vaccinatieprogramma’s. In het 2e kwartwaal hopen wij allemaal verbeteringen te kunnen constateren.
Desalniettemin floreert de wereldhandel en is er een enorm tekort aan ruimte op containerschepen en aan boord van (vracht)vliegtuigen. De capaciteitsproblemen voor zowel zeevracht als luchtvracht, maar ook de tariefstijgingen voor met name de import uit Azië maar ook de export naar Noord-Amerika zijn ongekend en houden vooralsnog aan. Door de Corona crisis zal het ook in het 2e kwartaal van 2021 niet eenvoudig zijn om vaste tarieven af te geven. Desondanks hebben wij geprobeerd een redelijk overzicht van de huidige marktontwikkelingen te geven.

Zeevracht

  • Import Azië

De tarieven voor de import van volle containers uit China zijn tot nooit eerder voorgekomen hoogtes gestegen. De oorzaken hiervoor hebben wij al veelvuldig uitgelegd in eerdere brieven en nieuwsbulletins, op onze website www.intervracht.nl vindt u er meer over.
Na Chinees Nieuwjaar leek het er even op dat de tarieven zouden stabiliseren maar momenteel lijkt het erop dat de licht dalende trend niet zal worden doorgezet. Zoals u inmiddels van ons gewend bent vangen wij de tariefschommelingen op met onze variabele PSS-toeslag.

  • Noord-Amerika export FCL

Op de Noord Atlantische vaarroutes zien we forse stijgingen van de tarieven. Afhankelijk van het vaargebied zijn er tariefsverhogingen van USD 300,00 tot USD 600,00 per TEU.
Rederijen hebben voor de komende weken verdere verhogingen aangekondigd. Helaas wordt er op grote schaal gebruik gemaakt van de enorme krapte die er is. Derhalve kunnen wij momenteel geen vaste tarieven voor volle containers naar Amerika afgeven, maar zullen wij u een tarief op aanvraag verstrekken.

  • Noord-Amerika export LCL

Voor de route via Canada naar Chicago hebben rederijen begin dit jaar behoorlijke tariefsverhogingen en hogere toeslagen geïmplementeerd, hetgeen zich in Q2 verder doorzet, de capaciteiten zijn uiterst krap. Dit heeft ook een substantieel effect op onze zeevracht LCL-tarieven naar de VS. De tariefstijgingen hebben wij in een aparte GRI-lijn op onze tarieven sheets verwerkt.

  • Overige vaargebieden

Voor de overige vaargebieden waarop wij actief zijn zoals o.a. het Midden-Oosten, Zuid-Amerika en Australië zien we ook tariefstijgingen, deze zijn gelukkig minder fors dan voor Noord-Amerika.

  • Capaciteit, transit tijden en Premium tarief

Voor vrijwel alle vaargebieden geldt een beperkte capaciteit en is het aan te raden uw boekingen tijdig door te geven en rekening te houden met langere transit tijden dan normaal. Op bepaalde vaargebieden is de wachttijd om aan boord te komen soms 3 tot 4 weken. Alleen als de verlader bereid is een fors Premium tarief bovenop het normale tarief te betalen worden er nog garanties gegeven door rederijen. U moet dan denken aan toeslagen van USD 1.500,00 tot USD 2.500,00 per container, afhankelijk van het type container en de eindbestemming.

Luchtvracht

Zoals u weet wordt het merendeel van vracht door de lucht met passagiersvliegtuigen vervoerd en deze staan nog steeds grotendeels aan de grond door de wereldwijde Covid-19 crisis met alle gevolgen van dien. De tarieven voor luchtvrachtzendingen zijn dan ook ongekend hoog en het is vrijwel onmogelijk om hier vaste tarieven voor af te geven. Mogelijkheden en tarieven variëren per week, soms zelfs per dag, en wij proberen de enorme schommelingen door variabele toeslagen op te vangen. Aan deze situatie zal in het 2e kwartaal 2021 nog niet veel veranderen. Juist in de laatste weken is gebleken dat ruimte nog krapper is geworden omdat airlines op bepaalde routes gewoon niet meer vliegen.

Toeslagen

De ondertussen bekende toeslagen voor brandstof (BAF, LSSC, FSC), valutarisico’s (CAF) en security (SSC, ISPS) zullen wij zoals altijd volgens uitgave aan u doorbelasten. Daar waar mogelijk hebben wij toeslagen samengevoegd om het aantal offerte- en facturatie lijnen te beperken. De brandstoftoeslagen zitten momenteel weer behoorlijk in de lift door de hoge olieprijzen. Toeslagen als gevolg van de Corona crisis worden voor alle vaargebieden volgens uitgave doorbelast.

Terug naar overzicht
+31 (0)88 3190430
info@intervracht.nl