Tarieven zee- en luchtvracht 1e kwartaal 2021

Terug naar overzicht
Tarieven zee- en luchtvracht 1e kwartaal 2021

Het jaar 2020 was een ongekend jaar door de wereldwijde Covid-19 pandemie en de gevolgen daarvan. Dit heeft op veel vlakken krapte en andere uitdagingen in de logistiek veroorzaakt. De capaciteitsproblemen in de luchtvracht maar ook op vele vaargebieden in de zeevracht en de tariefstijgingen voor met name de import uit Azië zijn ongekend. Door de Corona crisis zal het ook in het 1e kwartaal van 2021 niet eenvoudig zijn om vaste tarieven af te geven. Desondanks hebben wij geprobeerd een redelijk overzicht van de huidige marktontwikkelingen te geven.

Zeevracht

Import Azië
De tarieven voor de import van volle containers uit China zijn tot nooit eerder voorgekomen hoogtes gestegen. De oorzaken hiervoor hebben wij al veelvuldig uitgelegd in eerdere brieven en nieuwsbulletins, op onze website www.intervracht.nl vindt u er meer over. Zoals u inmiddels van ons gewend bent vangen wij de tariefschommelingen op met onze variabele PSS-toeslag waarbij de tarieven aan het begin van ieder jaar op nul worden gezet.

Noord-Amerika

Op de Noord Atlantische vaarroutes zien we wel wat stijgingen van tarieven hier en daar maar deze zijn beperkt in vergelijking tot de enorme verhogingen die voor de import uit Azië spelen. Afhankelijk van het vaargebied zien we tariefsverhogingen van USD 75,00 tot USD 150,00 per TEU. Voor de route via Canada naar Chicago hebben rederijen wel behoorlijke tariefsverhogingen en hogere toeslagen geïmplementeerd, hetgeen ook effecten heeft voor onze zeevracht LCL-tarieven naar de VS. Deze stijgingen hebben wij in een aparte GRI-lijn op onze tarieven sheets verwerkt.

Overige vaargebieden

Voor de overige vaargebieden waarop wij actief zijn zoals o.a. het Midden-Oosten gelden beperkte tariefstijgingen van rond de USD 100,00 per TEU.

Capaciteit en transit tijden

Voor vrijwel alle vaargebieden geldt een beperkte capaciteit en is het aan te raden uw boekingen tijdig door te geven en rekening te houden met langere transit tijden dan normaal.

Luchtvracht

Zoals u weet wordt het merendeel van vracht door de lucht met passagiersvliegtuigen vervoerd en deze staan nog steeds grotendeels aan de grond door de wereldwijde Covid-19 crisis met alle gevolgen van dien. De tarieven voor luchtvrachtzendingen zijn dan ook ongekend hoog en het is vrijwel onmogelijk om hier vaste tarieven voor af te geven. Mogelijkheden en tarieven variëren per week, soms zelfs per dag, en wij proberen de enorme schommelingen door variabele toeslagen op te vangen. Aan deze situatie zal in het 1e kwartaal 2021 nog niet veel veranderen.

Wegvervoer Nederland / Europa

De meeste vervoerders hebben aangegeven de tarieven in het licht van de economische crisis voor 2021 niet of nauwelijks te verhogen. Daar waar verhogingen plaatsvinden zijn deze minimaal, tussen de 1% en 2%. Bij de pakketdiensten zien we een stijging van 3% tot 5%. De Brexit is een feit, momenteel is nog onduidelijk welke tarief consequenties dit zal gaan hebben. Wel moet voorafgaand aan verzending naar het Verenigd Koninkrijk duidelijk zijn wie de inklaring ter plaatse voor u of uw klant gaat verzorgen om verdere vertraging in de afhandeling / aflevering te voorkomen. Ook moet er rekening worden gehouden met een grote krapte op vervoerscapaciteit naar Engeland.

Douane afhandeling / dossier afhandeling

Door nieuwe wetgeving zijn de risico’s voor douane-expediteurs ook dit jaar weer groter geworden, waar nodig zullen wij dit vertalen in onze tarieven voor douane afhandeling.
Door de gevolgen van de Corona crisis zijn wij als expediteur veel meer tijd per dossier kwijt en we zullen dit in een aantal gevallen terug laten komen in ons tarief voor de afhandeling (handling).

Toeslagen

De ondertussen bekende toeslagen voor brandstof (BAF, LSSC, FSC), valutarisico’s (CAF) en security (SSC, ISPS) zullen wij zoals altijd volgens uitgave aan u doorbelasten. Daar waar mogelijk hebben wij toeslagen samengevoegd om het aantal offerte- en facturatie lijnen te beperken. Toeslagen als gevolg van de Corona crisis worden voor alle vaargebieden volgens uitgave doorbelast.

Terug naar overzicht
+31 (0)88 3190430
info@intervracht.nl