Tarieven zee- en luchtvracht 1e kwartaal 2020

Terug naar overzicht
Tarieven zee- en luchtvracht 1e kwartaal 2020

Het jaar 2019 was een jaar met afzwakkende economische groei maar desondanks op veel vlakken krapte in de logistieke markt. Desalniettemin lijken de tariefstijgingen in de transport- en expeditie sector, los van de algemene marktontwikkelingen met name bij Ocean FCL, dit jaar van een geringer omvang dan in het afgelopen jaar. Wij zullen onze tarieven daar waar nodig aanpassen aan het gestegen kostenniveau.

Zoals u inmiddels van ons bent gewend willen wij graag aan het begin van ieder nieuw jaar een overzicht verstrekken van de belangrijkste ontwikkelingen met betrekking tot de tarieven voor zee- en luchtvracht en wegvervoer binnen ons dienstenpakket.

Zeevracht

  • Import Azië

De tarieven zijn de afgelopen weken fors gestegen en het lijkt er momenteel op dat laadruimte met name in China krap is. De nieuwe brandstoftoeslag IMO 2020 voor schonere bunker speelt hierbij een belangrijke rol.
Zoals we dit reeds een aantal jaren doen, worden de schommelingen wederom door de variabele “Peak Season” toeslag (PSS) opgevangen. Voor alle verschepingen na 1 januari 2020 zetten wij onze PSS op nul in afwachting van verdere ontwikkelingen.

  • Noord-Amerika

De export tarieven naar Noor Amerika lijken op dit moment licht te dalen, dit ondanks de verhoging door de IMO 2020 toeslag. Waar mogelijk hebben wij onze tarieven dan ook hierop aangepast.
Voor de tarieven import uit Amerika zien wij momentele geen noemenswaardige wijzigingen.

Luchtvracht

  • Import Azië

Voor de import uit Azië zijn de tarieven aanzienlijk gestegen in het 4e kwartaal van 2019. Tot Chinees Nieuwjaar zullen de tarieven wederom een opwaartse trend laten zien. Wij hebben onze tarieven dienovereenkomstig aangepast en grote fluctuaties worden ook hier via een PSS opgevangen.

  • Noord Amerika

De ontwikkeling van de tarieven voor luchtvracht naar Noord Amerika zijn in het 4de kwartaal van 2019 redelijk stabiel gebleven. Wel hebben veel luchtvaartmaatschappijen de vloot aangepast voor het winterseizoen door het inzetten van minder of kleinere vliegtuigen met als gevolg dalende capaciteiten. Ondanks deze jaarlijks terugkerende wijziging hebben we voor Q1, 2020 de luchtvrachttarieven niet of nauwelijks hoeven te wijzigen.

Toeslagen

De toeslagen voor FSC, SSC, CAF, BAF en LSF worden zoals altijd volgens uitgave aan u doorbelast. Met name de brandstof gerelateerde toeslagen stijgen momenteel, veroorzaakt door de hogere olieprijzen op de wereldmarkt. Voor routes via Canada hebben een aantal rederijen een nieuwe toeslag ingevoerd, te weten de “Low water surcharge” (LWS), deze zullen wij waar van toepassing volgens uitgave doorberekenen in onze tarieven.

Wegvervoer

De tarieven voor wegvervoer in Nederland en Europa laten een lichte stijging van 2 à 3% zien voor dit jaar. Wij hebben onze tarieven dienovereenkomstig aangepast.

Expeditie/Douane tarieven

Door vergaande automatisering zijn wij erin geslaagd de kosten voor onze douane afhandeling te verlagen. Derhalve zullen wij geen prijsverhoging doorvoeren voor inklaringen en hebben we de tarieven voor export aangiftes naar beneden bijgesteld. De kosten voor onze expeditie bemoeiingen (handling) hebben wij voor 2020 niet aangepast aan het gestegen kostenniveau.

Terug naar overzicht
+31 (0)88 3190430
info@intervracht.nl