Tarieven zee- en luchtvracht 1e kwartaal 2019

Terug naar overzicht

Het jaar 2018 was een jaar met volop economische groei en krapte in de logistieke markt. Het personeelstekort heeft inmiddels merkbare gevolgen in onze industrie, waardoor de loonkosten onevenredig stijgen. Daarnaast zijn de tariefsverhogingen van de diverse schakels in de logistieke keten in jaren niet zo hoog geweest. Wij zullen onze tarieven dan ook moeten aanpassen aan het gestegen kostenniveau.

Zoals u van ons bent gewend willen wij graag aan het begin van ieder kwartaal een overzicht verstrekken van de belangrijkste ontwikkelingen met betrekking tot de tarieven voor zee-, lucht- en landtransport.

ZEEVRACHT

Import Azië

We zien een stijging van de tarieven, maar deze is minder fors dan eerder werd aangekondigd. Per 01.01.2019 hebben wij onze import Azië tarieven aangepast aan het nieuwe tariefniveau voor Q1,2019 en de PSS op nul gezet. Wij houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen inzake de tarieven voor de Far East Import Trade.

Noord-Amerika

De meeste rederijen hebben de tarieven aanzienlijk verhoogd voor de routes op de Noord Atlantische vaargebieden. Laadruimte blijft krap en de kosten voor lonen en brandstof zijn onveranderd hoog. Wij hebben onze tarieven dienovereenkomstig aangepast voor 2019.

LUCHTVRACHT

De meeste luchtvracht tarieven zullen pas per 01.04.2019 gaan wijzigen wanneer het zomerseizoen begint en de airlines met nieuwe prijzen komen. Echter voor de import uit Azië zijn de tarieven de laatste maanden weer fors gestegen. Om de enorme tarief schommelingen enigszins op te vangen werken wij op sommige routes met een variabele Peak Season surcharge (PSS).

WEGVERVOER

Voor het wegvervoer in Europa zien wij voor 2019 een aantal forse verhogingen, veroorzaakt door de aanhoudende capaciteitsproblemen in combinatie met de krapte op de arbeidsmarkt. Een groot aantal vervoerders hebben ons laten weten dat de tarieven met 4 % tot 7 % en soms zelfs met 8 % of 9% worden aangepast. Wij hebben derhalve onze wegvoer tarieven met gemiddeld 5 % aangepast.

TARIEVEN VOOR HANDLING EN DOUANE WERKZAAMHEDEN

Gezien de loonkosten ontwikkeling voor 2019 hebben wij onze tarieven voor handling en douane werkzaamheden, zoals import & export aangiftes, in een aantal gevallen aangepast aan het gestegen kostenniveau.

TOESLAGEN

De ondertussen bekende toeslagen voor brandstof (BAF, LSSC, FSC), valuta risico’s (CAF) en security (SSC, ISPS) zullen wij zoals altijd volgens uitgave aan u doorbelasten. Daar waar mogelijk hebben wij toeslagen samengevoegd om het aantal offerte- en facturatie lijnen te beperken.

Terug naar overzicht
+31 (0)88 3190430
info@intervracht.nl