Donatie Plastic Soup Foundation

Terug naar overzicht
Donatie Plastic Soup Foundation

Op onze jubileum feest op 11 mei jl. hebben wij onze gasten gevraagd een mogelijke geschenk om te zetten in een donatie aan de Plastic Soup Foundation. Met trotst en dankbaarheid kunnen wij u mededelen dat wij inmiddels een mooi bedrag hebben overgemaakt aan deze stichting die werkt aan minder plastic in onze oceanen.

Met dit bedrag kan de foundation hun belangrijke campagnes (o.a. Health, Beat the Microbead) voorzetten en zo de bewustwording optimaliseren. Daarnaast starten zij binnenkort ook met een actie op scholen; de kinderen de toekomst hebben. De Plastic Soup Foundation heeft een breed netwerk van gastdocenten opgebouwd en een eigen lesprogramma samengesteld om kinderen bewust te maken van de plastic soup en hoe zij hun steentje bij kunnen dragen aan een schonere wereld.

Wij danken onze gasten hartelijk voor hun bijdrage!

Voor meer informatie:

https://www.plasticsoupfoundation.org/

Terug naar overzicht
+31 (0)88 3190430
info@intervracht.nl