Bonded warehouse

Terug naar overzicht
Bonded warehouse

Een bonded warehouse; wat is dat precies en wat zijn de voordelen?

U heeft vast weleens gehoord van een bonded warehouse of douane-entrepot, maar wat is dat nou precies? Een bonded warehouse biedt de mogelijkheid om goederen voor onbepaalde tijd in opslag te plaatsen, zonder dat u hierover invoerrechten en btw moet betalen. Bonded warehouses zijn in al veel landen te vinden, binnen en buiten Europa. Om de werking en voordelen van bonded warehouses beter te begrijpen, is het belangrijk om een aantal vragen te beantwoorden.

 

Voor wie is een bonded warehouse interessant?

Zolang u importeert van buiten de EU, kan opslag in een bonded warehouse interessant zijn ongeacht het soort product of soort business. Zo zijn er bonded warehouses beschikbaar met koel- en vriessystemen en faciliteiten die bulkopslag mogelijk maken. Is er binnen uw bedrijf sprake van wederexport buiten de EU, dan is een bonded warehouse dé oplossing om dubbele betaling van invoerrechten en belastingen te voorkomen. Maar ook wanneer u uw goederen verder vervoert binnen de EU, biedt opslag in een bonded warehouse voordelen.

Welke typen douane entrepots zijn er?

Er zijn veel verschillende typen douane-entrepots of bonded warehouses. Het belangrijkste verschil is die tussen een publiek- en particulier douane-entrepot. Het publieke type is bestemd voor opslag van goederen door iedereen en het particuliere type is enkel bestemd voor opslag van goederen door de beheerder van het entrepot; hij of zij hoeft hierbij geen eigenaar te zijn van de goederen. Binnen deze twee typen entrepots is er een verdere onderverdeling te maken in douane-entrepots van het type A, B, C, D, E of F; ieder type heeft zijn eigen specifieke voorwaarden en regelementen. De types A en F komen in Nederland niet voor. Voor meer informatie kunt u de website van de Belastingdienst raadplegen.

Wat zijn de grootste voordelen van opslag in een douane-entrepot?

Zoals gezegd kenmerkt opslag in een douaneloods zich voornamelijk door de invloed die het heeft op de betaling van btw en invoerrechten. Dit brengt verschillende voordelen met zich mee, zoals:

  • Te betalen invoerrechten kunnen geminimaliseerd worden door te zoeken naar optimale tarieven op de juiste momenten.
  • Positieve invloed op de liquiditeit van uw onderneming doordat betaling van invoerrechten wordt uitgesteld.
  • In het geval van wederexport hoeven geen invoerrechten betaald te worden.

Wanneer moet u uw invoerrechten en btw betalen?

U betaalt pas invoerrechten en btw wanneer de goederen het douane-entrepot verlaten en in het ‘vrije verkeer’ van de EU worden gebracht. Maar hoe zit het dan wanneer uw klant gevestigd is in bijvoorbeeld Zwitserland? Indien de eindklant gevestigd is buiten de EU, kunnen uw goederen onder een T1 document worden vervoerd naar de eindbestemming. Hierdoor betaalt u enkel invoerrechten en btw in het land van bestemming. Een belangrijk gegeven is dat de douane garantie wil dat de verschuldigde invoerrechten en btw betaald gaan worden. Zodoende eisen ze een bankgarantie of maandkrediet.

Mogen de goederen worden ‘behandeld’ of ‘bewerkt’ in het bonded warehouse?

Wanneer uw goederen in opslag staan in het bonded warehouse, mogen ze ‘behandeld’ worden; dit mag enkel na toestemming van de douaneautoriteiten. Er zijn drie categorieën die binnen deze ‘behandeling’ vallen: - Voorbereiden op distributie of wederverkoop (bijvoorbeeld ompakken); - Opslag in goede staat (bijvoorbeeld het vervangen van verpakkingen); - Verbeteren van de handelskwaliteit (bijvoorbeeld het toevoegen van labels).

 

Bent u op zoek naar een bonded warehouse?

Intervracht beschikt over een eigen bonded warehouse in het strategische gelegen Zevenaar, in de provincie Gelderland. De loods bevindt zich buiten de congestie en vanuit het oosten van het land is er een prima verbinding met het Europese achterland. Bovendien heeft Intervracht, dankzij een wereldwijd netwerk, toegang tot bonded warehouses overal ter wereld. Neem contact op met Intervracht ‘s douanespecialisten indien u meer informatie nodig heeft of wanneer u geïnteresseerd bent in onze service.

 

Terug naar overzicht
+31 (0)88 3190430
info@intervracht.nl